artykuł nr 46

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 16.11.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 36 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 58 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (23), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (8), spraw...
artykuł nr 47

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 15.11.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 35 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 49 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw ...
artykuł nr 48

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 14.11.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 35 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 60 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (9), spraw...
artykuł nr 49

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 13.11.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 24 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 54 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (16), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (9), spra...
artykuł nr 50

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 12.11.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 22 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 57 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (12), osób bezdomnych (2), spra...