artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

  Organ wykonawczy
 |
 L   Komendant - Artur Hołubiczko 
    |
  |
    | Zastępca Komendanta
  |
  |
  |
    | Oddział Organizacyjno-Prawny
    | |
    | | KANCELARIA
    | |
    | | ARCHIWUM
    | |
    | L Referat Prawny
  |
    | 
    | Oddział Ochrony Porządku Publicznego
  | |
    |   | Sekcja Koordynacji
  | |
    |   | Referat ds Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy
    | |
    |   |   Referat Patrolowo Interwencyjny
    | |   |
    | | | Sekcja Terenowa I
    | | |
    | | | Sekcja Terenowa II
    | | |
    | | L Sekcja Terenowa IV
    | |
    |   L Referat Operacyjny
    |   |
    | | Sekcja Wsparcia Taktycznego
    |     |
    |     | Sekcja Terenowa III
    |   |
    |   L Sekcja Terenowa V
  |
    |
    | Referat Finansowy
  |
    |
    L Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży