artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY...

Nasz znak: SM-OOP.111.5.2020 Data: 19.10.2020 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA w Referacie ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy w Straży Miejskiej w Częstochowie...
artykuł nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE naboru na wolne stanowiska pracy...

Nasz znak: SM-OOP.111.4.2020 Data: 19.10.2020r.0 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie...
artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA...

Nasz znak: SM-OOP.111.3.2020 Data: 29.06.2020 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie... - ROZSTRZYGNIĘTO: Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko żadna z osób nie uzyskała minimum 41 punktów wymaganych do zatrudnienia...