artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA...

Stanowisko: STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT ; Miejsce pracy: Straż Miejska w Częstochowie - OOPP ; Termin składania ofert: do dnia 19.04.2021 r. ; Miejsce składania ofert: Siedziba Straży Miejskiej w Częstochowie; ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa...
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy...

Stanowisko: REFERENT W ODDZIALE ORGANIZACYJNO PRAWNYM ; Miejsce pracy: Straż Miejska w Częstochowie ; Termin składania ofert: do dnia 16.03.2021 r. ; Miejsce składania ofert: Siedziba Straży Miejskiej w Częstochowie; ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa...
artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA...

Nasz znak: SM-OOP.111.1.2021 ; Data: 24.02.2021r. ; OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie (Rozstrzygnięto)