artykuł nr 1

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z marca 2021 roku dla Straży Miejskiej w Częstochowie - do pobrania poniżej w postaci pliku tekstowego pdf: