artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 15/2014 - Instrukcja kancelaryjna.

Zarządzenie Nr 15/2014
Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Straży Miejskiej w Częstochowie,
Jednolitego rzeczowego wykazu akt Straży Miejskiej w Częstochowie
oraz
Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
Straży Miejskiej w Częstochowie.

(...)

Pełna treść Zarządzenia do pobrania poniżej w postaci załącznika - skanu w formacie PDF: