artykuł nr 1

Ustawa o strażach gminnych.

Ustawa o strażach gminnych wraz z późniejszymi zmianami:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych