artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10

SM.I.3410-1_10 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi, przez Straż Miejską w Częstochowie, dotyczące dzierżawy fotoradaru w wersji przenośnej...
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu z dnia 18-08-2008 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia na zakup i dostawę serwera oraz urządzenia klimatyzacyjnego dla Straży Miejskiej w Częstochowie.

artykuł nr 3

Informacja o zmianie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia SM.I.3410-3/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.

Informacja o zmianach we wzorze umowy - załącznik nr 5 - oraz w związku z tym o wydłużeniu terminu składania ofert do 09-09-2008r. do godz.10:00

artykuł nr 4

Zakup i dostawa serwera oraz urządzenia...

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę serwera oraz urządzenia klimatyzacyjnego dla Straży Miejskiej w Częstochowie. Na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Straż Miejska w Częstochowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.