artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe dyrektora niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa - http://bip.czestochowa.pl/assets/71492