artykuł nr 1

Informacje o kontrolach w SM w Częstochowie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn.zm.) treść dokumentów pokontrolnych powinna być udostępniona na stronach BIP instytucji przeprowadzających kontrole.

Dostępne podkategorie:
Kontrole zewnętrzne