artykuł nr 1

Stan mienia

Stan majątku Straży Miejskiej w Częstochowie od roku 2003 według stanu na dzień 30 czerwca każdego roku i dalej na koniec roku: