artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 jednostki budżetowej - Straż Miejska w Częstochowie.
artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 jednostki budżetowej - Straż Miejska w Częstochowie.
artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 jednostki budżetowej - Straż Miejska w Częstochowie.
artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 jednostki budżetowej - Straż Miejska w Częstochowie.
artykuł nr 5

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 jednostki budżetowej - Straż Miejska w Częstochowie.