artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA PALIW - OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE.
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA PALIW - OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE.
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie. - UNIEWAŻNIONO Z BRAKU OFERT -