artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa paliw na...

Zamówienie dotyczy zakupu oleju napędowego ON do pojazdów oraz generatora prądotwórczego Straży Miejskiej w Częstochowie, oraz zakupu i dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie... W dniu 04-12-2012 - do ogłoszenia dołączono "Wyjaśnienia do treści SIWZ" w których zamieszczono odpowiedzi na zgłaszane pytania. W dniu 12-12-2012 - do ogłoszenia dołączono "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" - do pobrania w...