artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup paliwa - oleju...

Częstochowa, dnia 28.11.2013 r. SM. I. 3410-3/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup paliwa – oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie Numer ogłoszenia: 489414 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego... DODANO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup paliwa - oleju...

Częstochowa, dnia 28.02.2013 r. SM. I. 3410-2/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup paliwa – oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192. Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administr...
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup paliwa - oleju...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w CzęstochowieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192. Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.