artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa paliw...

SM.I.3410-3/14 Częstochowa, dnia 10.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie...
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa - benzyny...

UNIEWAŻNIONO SM. I. 3410-2/14 Częstochowa, dnia 11.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup paliwa benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 80278 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa - benzyny...

UNIEWAŻNIONO SM. I. 3410-1/14 Częstochowa, dnia 26.02.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup paliwa - benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie Numer ogłoszenia: 66264 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014