artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.

Nasz znak: SM-OOP.261.2.7.2015 Data: 22.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie...
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy -...

Nasz znak: SM-OOP.261.2.6.2015 Data 08.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie... Dołączonio zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17-12-2015r.)
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie dwóch...

Nasz znak: SM-OOP.261.2.5.2015 Data: 12.08.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 206298 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, montaż i...

Nasz znak: SM-OOP.261.2.3.2015 Data: 07.05.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego systemu lokalizacji pojazdów i łączności radiotelefonicznej dla Straży Miejskiej w Częstochowie...
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja centrali...

Nasz znak: SM-OOP.261.2.2.2015 Data: 26.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja centrali telefonicznej w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie...