artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nasz znak: SM-OOP.261.1.3.2016 Data: 05.12.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy nr359113 - 2016 z dnia 2016-12-05 r. Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie na okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. - DODANO DOKUMENT: Informacja o treści złożonych ofert
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - ROZSTRZYGNIĘTO

Nasz znak: SM-OOP.261.1.2.2016 Data: 22.03.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie... DODANO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nasz znak: SM-OOP.261.1.1.2016 Data: 10.03.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Zakup paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie... DODANO WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ...