artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oleju opałowego...

Nasz znak: SM-OOP.261.2.5.2020 Data: 12.11.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 późn. zm.)
artykuł nr 2

Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej...

Nasz znak: SM-OOP.261.2.6.2020 Data: 12.11.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB 95 na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 późn. zm.)
artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie badań ...

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Straży Miejskiej w Częstochowie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.)