artykuł nr 1

Zakup i dostawa paliw ciekłych oraz płynu AdBlue...

Częstochowa, dnia 02.12.2021 r. SM-OOP.261.1.1.2021 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 275 pkt 1, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartość mniejszej niż progi unijne.
artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE - kompensacja mocy biernej...

Zakup i montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej do budynku Straży Miejskiej w Częstochowie... Dodano informację o ofertach...