artykuł nr 1

ZAKUP I DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH ORAZ PŁYNU AdBlue...

SM-OOP.261.1.4.2023 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 275 pkt 1, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartość mniejszej niż progi unijne...