artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SM.I.3410-3/10. - Dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie
artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Do wszystkich wykonawców nr post. SM.I.3410-1/10
artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Częstochowa, dnia 01 lipca 2010 r.
 
SM.I.3410-1/10
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa,
woj. śląskie, tel. 34 368-31-92, fax 34 368-31-93.
 
e-mail: smiejska@czestochowa.um.gov.pl adres strony internetowej: http://sm.czestochowa.pl
 
Uprzejmie informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej pomiary z pobocza drogi na trójnogu wraz z obsługą techniczną urządzeń do rejestracji wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów orazorganizacja i prowadzenie biura wraz z opracowywaniem dla potrzeb Straży Miejskiej w Częstochowie dokumentów związanych ze stwierdzonymi wykroczeniami przekraczania prędkości na drogach publicznych należących do Gminy Częstochowa.
 
W w/w postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum firm:
 
Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 
MeTeR Jan Radziwiłłowicz Spółka Jawna
ul. Armii Ludowej 8, 65-245 Zielona Góra

 
Cena oferty brutto: 42,70 zł za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji mandatowej, za którą wystawiono i opłacono mandat.
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium i jego wagą.
W postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert, z czego odrzucono 1 ofertę i wykluczono 1 wykonawcę.
 

 
Lp.

 
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 
Punktacja łączna wg kryterium:

 
cenaza wykonanie 1 kompletnej dokumentacji mandatowej, za którą wystawiono i opłacono mandat -100%
1.
KONSORCJUM:
Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o.,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Stacyjna 14
 
MeTeR Jan Radziwiłłowicz Spółka Jawna, 65-245 Zielona Góra, ul. Armii Ludowej 8,
500 pkt
2.
RADARSYSTEM Sp. z o.o., 80-026 Gdańsk, ul. Diamentowa 11
--
3.
SAFETY SOLUTIONS Sp. z o.o. 20-518 Lublin, ul. Krężnicka 96 A,
351,75 pkt
4.
FOTO-MONO-PIANO Wojciech Monkielewicz, 82-500 Kwidzyn,
ul. Sztumska 4a,
437,50 pkt
5.
MERON Tadeusz Meronk, 80-451 Gdańsk, ul. Kościuszki 7/9.
488,90 pkt
 

 

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10

SM.I.3410-1_10 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi, przez Straż Miejską w Częstochowie, dotyczące dzierżawy fotoradaru w wersji przenośnej...