artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU...

Straż Miejska w Częstochowie informuje iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego w postaci wskazanych w załączonej tabeli przedmiotów przyjętych do prowadzonego przez Straż Miejską w Częstochowie Biura Rzeczy Znalezionych w latach 2005 – 2015, które Straż Miejska nabyła na własność na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych...