artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 31.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 31.10. 2010 r.

W dniu 31.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników i 7
aplikantów. Zarejestrowano 53 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (32) w tym osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), zdarzeń drogowych
(7) , handlu (1), awarii (4), niszczenia mienia (1) - przekazano Policji,
osób bezdomnych (3) oraz spraw porządkowych (2), pożar innego obiektu (1) -
przekazano Straży Pożarnej,

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 9
zdarzeń dotyczących : zakłócania porządku i spokoju (2), osób leżących (2),
spożywania alkoholu i osób nietrzeźwych (4), awarii (1),

 
Współpraca z Policją

W dniu dzisiejszym oddelegowano trzech strażników miejskich do wspłópracy z
funkcjonaruiszami Policji SRD KMP w Częstochowie w celu pełnienia wspólnego
patrolu terenu przy cmentarzu Kule. W czasie służby nie odnotowano
poważniejszych zakłóceń .

 
Ważniejsze wydarzenia.

W ciągu minionej doby większość patroli Straży Miejskiej pełniło służbę w
rejonach częstochowskich nekropolii dbając o zachowanie spokoju publicznego,
ładu i porządku. Dodatkowo w porze nocnej szczególnym natężeniem działań
patroli objęto teren 3 nekropolii tj.cmentarza Kule, cmentarza na Błesznie
oraz na ul. Rocha. W czasie działań nie odnotowano żadnych incydentów.

 
Dyżurny Straży Miejskiej