artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 05.11.2010r.

W dniu 05.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 41 strażników i 5
aplikantów. Zarejestrowano 56 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (19) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (13), zdarzeń drogowych
(4), osób bezdomnych (5) spraw porządkowych (10), zdarzeń kryminalnych (2),
zwierząt (1) , oraz awarii infrastruktury miasta (1),zrywanie plakatów (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 17
zdarzeń dotyczących: osób leżących (4) osoby nietrzeźwych(5) , bójki(1),
innych form zakłóc. p/publicznego(2),plakatowanie (3), spożywanie alkoholu
(1). zrywanie plakatów wyborczych (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 10.45 na terenie działek pracowniczych przy ul. Krakowskiej 80
w Częstochowie ujęto dwóch nn mężczyzn, którzy pod nieobecność właściciela
włamali się do jego altanki. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji z
IV Komisariatu w Częstochowie i przekazano osoby do prowadzienia dalszego
postępowania.

* Około godz. 19.45 na ul. Prądzyńskiego 14 w Częstochowie podjęto
czynności wobec dwóch osób spożywających alkohol. Jak się okazało osoby te
były nieletnie . W związku z powyższym zostały oddane pod opiekę rodziców.
Informację w formie notatki postarczono do Policyjnej Izby Dziecka KMP w
Częstochowie.