artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 29.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 29.12. 2010 r.

W dniu 29.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 45 strażników i 2
aplikantów . Zarejestrowano 54 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (11) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), osób bezdomnych
(12), zdarzeń kryminalnych (3) , zdarzeń drogowych (9), spraw porządkowych
(3) zwierząt (3) Akcji Zima (3) oraz awarii infrastruktury (5).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 1
zdarzenie dotyczące nieprawidłowego parkowania (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby skontrolowano 12 posesji pod względem Akcji -Zima.
Skontrolowano 60 miejsca przebywania osób bezdomnych . Wyniku podjętych
czynności: 13 osób przekazano do ogrzewalni dla bezdomnych oraz 7 osób do
Izby Wytrzeźwień OPOPA.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz