artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 09.11.2011

 

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej

przeprowadzili 7 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom:

- Straży Miejskiej - 5

- Policji - 1

- Pogotowiu Ratunkowemu -1

- Straży Pożarnej -0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby leżące w miejscach publicznych (4), zakłócanie porządku i

spokoju publicznego (1).

 

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych - 0

Ogrzewalnia dowieziono - 1

Przekazano Policji - 0

Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu - 0

Przekazano rodzinie - 0

Przekazano Straży Pożarnej - 0

 

Dyżurny Straży Miejskiej