artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 11.11.2011

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej
przeprowadzili 8 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom:

- Straży Miejskiej - 8
- Policji -0
- Pogotowiu Ratunkowemu - 0
- Straży Pożarnej - 0
Interwencje Straży Miejskiej:  osoby leżące w miejscach publicznych (4), przemocy fizycznej (3),
 inne  (1).

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych - 0
Ogrzewalnia dowieziono - 1
Przekazano Policji - 0
Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu - 2
Przekazano rodzinie - 0
Przekazano Straży Pożarnej - 0

Ważniejsze wydarzenia :

W dniu dzisiejszym delegacja Straży Miejskiej ze sztandarem miasta, przedstawicielami władz miasta oraz kościoła uczestniczyła w obchodach 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dyżurny Straży Miejskiej