artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 27.12.2011 r.

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 3 obserwację, która została zakończona przekazaniem n/w służbom:


- Straży Miejskiej 3
- Policji - 0
- Straży Pożarnej - 0
- Pogotowiu Ratunkowemu - 0
Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki lub leżące w miejscach publicznych (1),
przemocy fizycznej (1), zakłócanie porządku publicznego i spokoju  (1).

Ważniejsze wydarzenia :

Około godz. 01.55 na ul. Piłsudskiego w Częstochowie doszło do sprzeczki pomiędzy osobami, w wyniku której doszło również do bójki. Osoby zostały ujęte przez strażników miejskich. Sprawców jak również poszkodowanych dowieziono do IV KP w Częstochowie, gdzie przekazano osoby w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

Dyżurny Straży Miejskiej