artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 27.12.2013r.

 

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 4 obserwacje, która została zakończona przekazaniem n/w służbom:

Straży Miejskiej – 3

SOK - 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki lub osoby leżące w miejscach publicznych – 3, uwagi porządkowe – 1.

Dyżurny Straży Miejskiej