artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 11.11.2020r.

Przyjęto 15 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (2), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), wykroczeń drogowych (3) zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 1

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: kradzież mienia/niszczenie mienia – 1.