artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 16.11.2020r.

Przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (13), zaginięcie osoby (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 3

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/leżące – 1, inne – 1, studzienki MZD – 1.