artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 jednostki budżetowej - Straż Miejska w Częstochowie.
Do pobrania w postaci załączników poniżej: