artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

Straż Miejska w Częstochowie

 ul. Krakowska 80 bl. 3

42 – 202 Częstochowa

 tel. 34 368 31 92, fax. 34 368 31 93

 e-mail: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

 

„OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO”

  Straż Miejska w Częstochowie zgodnie z § 36 i 37 instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa, informuje iż posiada do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego w postaci:

1. pojazdu marki Ford Transit Custom o nr rej. SC 0435P, rok 2015, ON;

2. pojazdu marki Ford Transit Custom o nr rej. SC 0432P, rok 2015, ON;

3. pojazdu marki Ford Transit Custom o nr rej. SC 0437P, rok 2015, ON.

  Przedmiotowe składniki zostały zakwalifikowane przez Straż Miejską, jako zbędne, gdyż nie są i nie będą już wykorzystywane do zadań publicznych przez Straż Miejską w Częstochowie, jak również żadną inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Częstochowy i gminną jednostkę organizacyjną.

  Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów sprzedaży, w tym informacji w zakresie stanu technicznego udziela starszy inspektor Zbigniew Radosz, tel. ( 034 ) 368-31-92 wewn. 123.

 

Lp.

NAZWA

 i opis przedmiotu

NUMER INWENTARZOWY

ROK

PRODUKCJI

STAN TECHNICZNY

CENA WYWOŁ.

1

Ford Transit Custom

SC 0435P

011/7/198/15

 

2015

Pojazd wykorzystywany jako służbowy ( pojazd oznakowany)

Przebieg: 178 800 tys. km.

przegląd techniczny ważny do dnia 08.12.2022 r., ubezpieczenie OC pojazdu ważne do 31.03.2023 r.

Opis usterek:

1. uszkodzony silnik – podczas pracy silnika wydobywający się z układu wydechowego gęsty siwy dym, olej silnikowy przedostający się do układu wydechowego.

2. brak aktualnych badań technicznych pojazdu;

 

 

 

25 000

2

Ford Transit Custom

SC 0432P

011/7/199/15

 

2015

Pojazd wykorzystywany jako służbowy ( pojazd oznakowany)

Przebieg: 203 789 tys. km.

Przegląd techniczny ważny do dnia 09.12.2023 r., ubezpieczenie OC pojazdu ważne do 31.03.2023 r.

Opis usterek:

1. zapchany filtr DPF – objawy: wydobywający się z układu wydechowego gęsty czarny dym, paliwo przedostaje się do oleju silnikowego

2. brak listwy ozdobnej pod klapą wlewu paliwa;

 

50 000

3

Ford Transit Custom

SC 0437P

011/7/197/15

 

2015

Pojazd wykorzystywany jako służbowy  ( pojazd oznakowany)

Przebieg: 194 552 tys. km.

Przegląd techniczny ważny do dnia 08.12.2023 r.

ubezpieczenie OC pojazdu ważne do 31.03.2023 r.

Opis usterek:

1. Uszkodzone sprzęgło – pedał sprzęgła nie odbija do właściwego położenia. Po zmianie biegu pojazd samoistnie rusza .

 

 

 

 

50 000

 

  Podmioty/osoby zainteresowane zakupem, w tym informacjami z  zakresu stanu technicznego przedmiotu sprzedaży mogą składać oferty na zakup zbędnego składnika majątku ruchomego do dnia 07.03.2023 r. do godz. 09.00 na adres ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa, w zamkniętych kopertach oznakowanych nazwą zainteresowanego/nej podmiotu/osoby z dopiskiem oferta do OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZBĘDNYYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2023 r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy przynajmniej dwa podmioty/dwie osoby będą zainteresowane nabyciem oferowanego składnika majątku ruchomego i zaoferują tą samą cenę nabycia, w tym samym dniu, tj. 07.03.2023 r. o godz. 11.00. przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi podmiotami/osobami. W przypadku aukcji umowa kupna/sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem/osobą który/która zaoferuje najwyższą cenę.

  Straż Miejska wyłącza swoją odpowiedzialność  z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne składnika majątku ruchomego.