artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia ofert - planowane zamówienie.

Nasz znak: SM-OOP.261.5.1.2016
Data 04.07.2016 r.

 

 

Informacja o planowanym zamówieniu

- zaproszenie do złożenia ofert

 

Straż Miejska w Częstochowie

ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192

adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

informuje, że planuje udzielić zamówienia na:

 

zakup i dostawę oraz konfigurację radiotelefonów przenośnych i współpracujących z nimi mikrofonów , a także włączenie dostarczonych urządzeń do istniejącego cyfrowego systemu łączności radiotelefonicznej dla Straży Miejskiej w Częstochowie

Sprzęt łączności radiowej ma spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz wymaganiach użytkowo – technicznych w załączniku nr 1, zamówienie ma być zrealizowane na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

(***)


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF:

DODANO INFORMACJĘ O OFERCIE:

DODANO INFORMACJĘ O PODPISANIU UMOWY: