artykuł nr 1

Zaproszenie - agregat prądotwórczy - UNIEWAŻNIONO.

Nasz znak: SM-OOP.261.5.2.2016  
Data 14.07.2016 r.

 

Informacja o planowanym zamówieniu

- zaproszenie do złożenia ofert

 

Straż Miejska w Częstochowie

ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192

adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

informuje, że planuje udzielić zamówienia na:

 

zakup, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego trójfazowego mocy min. 24 kW (30kVA) dla Straży Miejskiej w Częstochowie

Sprzęt ma spełniać wymagania określone w specyfikacji użytkowo – technicznej, w załączniku nr 1.

Niniejsze zamówienie realizowane jest na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 393).

(***)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI
 DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANU DOKUMENTÓW W FOMACIE PDF:

UNIEWAŻNIONO!!! - pełna informacja w załączeniu poniżej: