artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Straż Miejska w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 blok 3, 42-200 Częstochowa, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dzierżawę fotoradaru w wersji przenośnej...

Pełna treść dokumentu do pobrania poniżej w postaci skanu - dwie strony w formacie tif.