artykuł nr 1

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych.

 

Nasz znak: SM-OOP.461.2.5.2019   Data: 03.12.2019 r.  

 

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych

 

  Informuje się, że do Biura Rzeczy Znalezionych przyjęto następujące, niżej wymienione przedmioty:

 

Nr pozycji rej.

Data przyjęcia

Opis rzeczy

J.m.

Ilość

Miejsce znalezienia

69

14.11.2019 r.

Telefon marki Homtom

Szt.

1

Al. Pokoju,

42 – 200 Częstochowa,

70

22.11.2019 r.

banknoty

Szt.

4

ul. Focha,

42 – 200 Częstochowa,

71

26.11.2019 r.

Telefon marki Huawei

Szt.

1

ul. Jagiellońska,

42-200 Częstochowa

72

25.11.2019 r.

Telefon marki Samsung

Szt.

1

Al. Wolności,

42-200 Częstochowa

73

27.11.2019 r.

Portfel koloru czarnego

Szt.

1

Okolice Katedry św. Rodziny,

42-200 Częstochowa

74

28.11.2019 r.

Telefon komórkowy

Szt.

1

ul. POW,

42-200 Częstochowa

75

28.11.2019 r.

Portfel wraz z kluczami

Szt.

3

ul. Krótka,

42-200 Częstochowa

76

29.11.2019 r.

Telefon komórkowy marki LG

Szt.

3

ul. Klasztorna,

42-200 Częstochowa

77

30.11.2019 r.

Gry na PC

Szt.

5

Okolice DH Megasam,

42-200 Częstochowa

 

W/w przedmioty można odebrać w Biurze Rzeczy Znalezionych w Straży Miejskiej w Częstochowie,
ul. Krakowska 80 bl. 3 – tel. 368-31-92.

 

POUCZENIE:

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

 

Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

 

Skan dokumentu załączono poniżej do pobrania w postaci pliku w formacie pdf: