artykuł nr 1

Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

mieści się w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie
przy ul. Krakowskiej 80 blok 3.

tel. 34 368-31-90

Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych

 

  1. Zadania Biura Rzeczy Znalezionych na terenie miasta Częstochowy na mocy Uchwały Nr 167.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 960/LIX/2006 Rady Miasta Cżestochowy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Czestochowie, realizuje Straż Miejska w Częstochowie mieszcząca się przy ul. Krakowskiej 80 blok 3; telefon: 368-31-90, 368-31-92, fax: 368-31-91,
    e-mail:  straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl ...

(***)

Pełna treść dokumentu znajduje się poniżej do pobrania w postaci skanu pdf: